Personal tools
You are here: Home
Document Actions

Bibliography

References to publications, sorted by year and author.

Díaz Borrás, A (2000).
Los redentores valencianos de cautivos sarracenos durante el siglo XV
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col•loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol and Josefina Mutgé i Vives, pp. 511-526, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d’Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Falcón Pérez, MI (2000).
Los esclavos domésticos en Zaragoza en el siglo XV
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col·loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol and Josefina Mutgé i Vives, pp. 367-400, Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Ferrer i Mallol, MT (2000).
Esclaus i lliberts orientals a Barcelona. Segles XIV i XV
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col·loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol & Josefina Mutgé i Vives, pp. 167-212, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Fossati Raiteri, S (2000).
La schiavitù nelle colonie genovesi del Levante nel basso Medioevo
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col·loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol and Josefina Mutgé i Vives, pp. 695-716, Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Franco Silva, A (2000).
Los negros libertos en las sociedades andaluzas entre los siglos XV al XVI
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col•loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol and Josefina Mutgé i Vives, pp. 573-592, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d’Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Furió, A (2000).
Esclaus i assalariats. La funció econòmica de l'esclavitud en la Península Ibérica a la Baixa Edat Mitjana
In: De l'esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l'edat mitjana. Actes del Col·loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol & Josefina Mutgé i Vives, pp. 19-38, Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Hernando, J (2000).
Els esclaus sarraïns. De l’esclavitud a la llibertat. Blancs, negres, llors i turcs
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col·loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol & Josefina Mutgé i Vives, pp. 213-244, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Hinojosa Montalvo, J (2000).
De la esclavitud a la libertad en el reino de Valencia durante los siglos medievales
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col•loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol and Josefina Mutgé i Vives, pp. 431-470, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d’Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Karpov, SP (2000).
La navigazione veneziana nel mar Nero XIII-XV sec.
Edizioni del Girasole Ravenna. (ISBN: 88-7567-359-4).

López Pérez, MD (2000).
Sobre la trata de esclavos magrebíes: el aprovisionamiento de los mercados catalanoaragoneses (siglo XIV)
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col·loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol & Josefina Mutgé i Vives, pp. 39-73, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Marzal Palacios, FJ (2000).
El ciclo de la esclavitud sarracena an la Valencia bajomedieval: esclavización, rescate y vuelta a casa de los esclavos de Cherchell (1409-1425)
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col·loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol and Josefina Mutgé i Vives, pp. 493-509, Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Mutgé i Vives, J (2000).
Les ordinacions del municipi de Barcelona sobre els esclaus
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col·loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol & Josefina Mutgé i Vives, pp. 245-264, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Nicolini, A (2000).
Schiavi a Savona fra Tre e Quattrocento (1323-1460)
Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria n.s., 36:97-148.

Plazolles Guillén, F (2000).
Trayectorias sociales de los libertos musulmanes y negroafricanos en la Barcelona tardomedieval
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col•loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol and Josefina Mutgé i Vives, pp. 615-642, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d’Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Pueyo Colomina, P (2000).
Litterae acaptandi concedidas por el arzobispo de Zaragoza Dalmau de Mur an los años 1433-1440
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col·loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol and Josefina Mutgé i Vives, pp. 401-430, Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, Barcelona.

Redon, O (2000).
“Villanus” au XIIIe siècle dans la documentation siennoise
Mélanges de l’École francaise de Rome: Moyen Âge, 112:803-825.

Ruzafa García, M (2000).
La esclavitud en la Valencia bajomedieval: Mudéjares y musulmanes
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col•loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol and Josefina Mutgé i Vives, pp. 471-491, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d’Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Sakurai, H (2000).
Tráfico humano hacia la España medieval. Manumisión y mecenazgo
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col·loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol & Josefina Mutgé i Vives, pp. 75-86, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Salicrú i Lluch, R (2000).
Entre el reclam de les terres islàmiques i l’escapada septentrional: La institucionalització de la por a les fugues d’esclaus a la Catalunya tardomedieval
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col·loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol & Josefina Mutgé i Vives, pp. 87-134, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Institució milà i fontanals, Departament d'Estudis medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Sciascia, L (2000).
Schiavi in Sicilia: Ruoli sociali e condizione umana
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col·loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol and Josefina Mutgé i Vives, pp. 527-545, Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals,, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Scordia, L (2000).
Images de la servitude fiscale à la fin du Moyen Age
Mélanges de l’Ecole française de Rome: Moyen Âge, 112/2:609-631.

Soldevila i Temporal, X (2000).
L’esclavitud a Toroella de Montgrí i la seva comarca (1270–1348)
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col·loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol and Josefina Mutgé i Vives, pp. 361-365, Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Torras i Serra, M (2000).
L'esclavisme a Manresa en el segle XV
In: De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actes del Col·loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999, ed. by Maria Teresa Ferrer i Mallol and Josefina Mutgé i Vives, pp. 341-359, Consell Superior d'Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, Barcelona. Anuario de Estudios Medievales, Anejo 38.

Ayalon, D (1999).
The Mamluks: The Mainstay of Islam’s Military Might
In: Slavery in the Islamic Middle East, ed. by Shaun E. Marmon, pp. 89-117, Markus Wiener Publishers, Princeton/NJ.

Ayalon, D (1999).
Eunuchs, Caliphs and Sultans: A Study in Power Relationships
Magnes Press Jerusalem.

 
Log in


Forgot your password?
« June 2018 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: